NO.

568

เปิดจิตใจวันนี้

1. อยู่วัน วัน รอให้มันเลยไป
เพื่อเจอวันใด ที่สมใจเรา
แต่เวลา คงจะหมดเลยวัน
แล้วมันก็คงจะสายที่จะหาทางสุขใจ

*ปล่อยวันคืนผ่านไป เสียดายเวลา
เปิดดวงใจ เปิดดวงตา สู่ความจริง

**เปิดจิตใจวันนี้ พระเยซูคอยอยู่ช่วยเรา
อย่ารอวันพรุ่งนี้ สายเกินไปไม่พบหนทาง
เปิดจิตใจวันนี้ให้พระองค์
เข้ามาล้างทั้งจิตใจให้มีวันพรุ่งนี้ ที่ดีกว่าเก่า