NO.

565

เปิดใจ

1. ยามใดใจต้องเหงาอยู่ลำพัง
ยามใดใจหมดหวังจะสู้ไป
ใจก็คงคิดไปว่ามีใครจะมาเห็นใจ
หวังไปก็คงเศร้าใจ
ยามใดเจอปัญหาที่หนักใจ
ยามใดทนไม่ไหวใครแบ่งเบา
ยามที่ใจร้าวราน แตกสลายกลายเป็นธุลี
ท้อ ใจ ไม่มีเรี่ยวแรง
***ขอ....เพียงให้เราเปิดใจ
ให้องค์พระเยซูเข้าไปช่วยแบ่งเบา
อาจไม่เห็นเมื่อมองด้วยตา
แต่ด้วยใจสัมผัสพระองค์
ขอเพียงให้เราเปิดใจ

2. ยามใดความเลวร้ายมาบดบัง
ทำให้ใจหมดหวังจะสู้ไป
เพียงเราเปิดหัวใจ อย่าหวั่นใหวให้ใจล้มลง
ขอ...เพียงให้เราถ่อมใจ

**จะได้เจอความรักยิ่งใหญ่มากมาย
เปลี่ยนให้เป็นพลัง
จะได้เจอความฝันที่อยากพบเจอหากเปิดใจ