NO.

504

เป็นได้ทั้งนั้น

1. บางทีก็ดูเหมือนยากเกินไป
บางทีก็คล้ายว่าเป็นไปไม่ได้เหมือนไม่มีทาง
บางคราวชีวิตเหมือนฟ้าถล่ม
ถ้าหากเป็นเรือก็จมคงลำบากไม่มีทางไป

**ปลดปล่อยความคิดที่วุ่นวาย
แล้ววางใจในพระองค์
แค่อธิษฐานคุกเข่าลงอย่าคิดลังเลอะไร

***ต่อให้ภูเขาขวางทางก็ลอยหลุดไป
ยากเย็นแค่ไหน ถ้าพระเจ้าให้เป็นไป
เป็นได้ทั้งนั้น
ยังจำได้ไหม มีพระองค์นำ
ให้เราผ่านเรื่องราวร้อยพัน
แค่เพียงเชื่อจนสุดใจ สิ่งที่ตาเห็นก็แค่นั้น
ตื่นมาทุกวัน ความสุขมีมากมาย