NO.

591

เยซูบริสุทธิ์และรับการเจิม

เย………..ซู เย……..ซู บริสุทธิ์
และรับการเจิม เย……..ซู
เย………..ซู เย……..ซู ฟื้นพระชนม์
และรับการเชิดชู เย……..ซู

**พระนามหวานดังน้ำผึ้งบนลิ้นข้า
พระวิญญาณดังน้ำชุ่มชื่นใจข้า
พระคำดังแสงนำส่องทางเดินไป
ข้ารักพระเยซู ข้ารักพระองค์