NO.

258

เราขอบพระคุณ

1. ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวาน
ฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไร
เดินตามพระองค์มอบชีวิตไว้วางใจ
พระองค์นำให้มีวันนี้

*เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้
พระองค์ทรงนำในทุกที
สิ่งที่มีในใจวันนี้คือความซาบซึ้ง
ในรักมากมาย

**อยากขอบพระคุณพระองค์
เพราะว่าทรงกระทำเรื่องราวยิ่งใหญ่
เมื่อทรงเคลื่อนไหว พระพรหลั่งไหล
เหมือนหยาดฝนโปรยปราย
อยากขอบพระคุณพระองค์
เพราะว่าพระสัญญามั่นคง
ไม่เคยเปลี่ยนไป

2. เพราะว่าได้รับมามากมายจนเกินพอ
ชีวิตนี้ขอมอบถวาย
ขอพระองค์ใช้ฉันคนนี้ตามพระทัย
ทำสิ่งไหนยินยอมเชื่อฟัง

*เพราะทรงกระทำสิ่งเล็กน้อยให้ยิ่งใหญ่
พระหัตถ์พระองค์เปิดหนทาง
จะวันไหนไม่เคยหมดหวัง ฉันยังมีรัก
พระองค์เสมอ

***ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหน
ขอขอบพระคุณ