top of page

NO.

459

เราคือของขวัญ

เมื่อฉันและเธอได้พบเจอกัน
เราจะจับมือกัน ยิ้มให้กันเรื่อยไป
พระองค์สอนเราให้ดูแลกัน
เพราะเราคือของขวัญ ของกันและกัน

**เมื่อเธอพลาดไปฉันจะอภัยให้เธอ
ให้เหมือนพระองค์อภัยให้ฉัน
เมื่อฉันพลาดไปเธอโปรดอภัยเช่นกัน
เพราะฉันและเธอเป็นพี่น้องกัน

*หากวันใดที่เราต้องไกลห่าง
ฉันจะอธิษฐาน
ให้พระเยซูคอยดูแลเธอเสมอ

bottom of page