NO.

458

เราค้นหาอะไรอยู่

1. เราค้นหาอะไรอยู่ ที่จริง
เราค้นหาอะไรอยู่ ในชีวิตหนึ่ง
เราสูญเสียอะไรไป
และอะไรที่หายที่ไกลไป จากชีวิตเรา
เฝ้าแต่ถามกับตัวเองจนเริ่มท้อใจ
มันแสนเหนื่อยล้า

2. เราวิ่งหาอะไรอยู่ ที่จริง
เราไล่คว้าอะไรอยู่ เหนื่อยไปเพื่อใคร
เรานั้นคิดอะไรอยู่
และอะไรที่เข้ามารบกวน อยู่ในหัวใจ
กลับมาถามกับตัวเอง วันที่วุ่นวาย
มันแสนเหนื่อยล้า

**ที่ได้พบก็คือความจริง
ที่เราได้รู้ว่าในใจเรา มันว่างเปล่า
เหมือนว่ามีอะไรที่มันขาดหาย
และสิ่งนั้นที่เราได้เจอ มันแทงบาดลึกลงไป
ให้เราต้องทนเจ็บ ปวดร้าวใจ
ชีวิตมีเพื่ออะไร

3. เราคิดหาอะไรอยู่
และทําไมถึงหลงไปแสนไกล จากที่ตั้งใจ
เราหลงรักอะไรอยู่
และอะไรที่ทุ่มเทมากมาย ที่เราฝันใฝ่
กลับมาถามกับตัวเองจนไม่แน่ใจ
มันแสนเหนื่อยล้า

***อยากจะหนีวงกลมเดิมๆในใจ
อยากพ้นวันคืนที่ดูว่าว่างเปล่า
ฉันต้องการความจริงที่มีความหมาย
ออกตามหาสะพาน
ที่ทําให้เราก้าวพ้นกําแพง ที่ขังหัวใจ
อยากจะข้ามไป
ไปพบความจริงและความรัก