NO.

518

เวลาแห่งความสุข

1. เพลงบรรเลงดังมา
เพื่อบอกเริ่มต้นเวลาสุขใจ
เราส่งยิ้มอวยพรทักทายและสนุกกัน
คอยแบ่งปันสิ่งที่ดีๆ ให้กับคนสำคัญ
แต่เมื่อผ่านและพ้นวัน มันก็หายไป

2. คงจะดีเพียงใดถ้าหากทุกคนได้เจอสิ่งนี้
ไม่ใช่เพียงเวลาที่ดี แล้วก็หมดไป
ความสุขที่เป็นช่วงเวลาแสนนานในหัวใจ
ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ ที่พระเจ้าให้มา

***ให้กับเธอ ให้กับฉัน
พระเจ้าประทานความรักที่ยิ่งใหญ่
รับเอาชีวิตใหม่ เมื่อเธอมีองค์พระเยซู

3. เพียงเรามีพระองค์
ความสุขทุกวันเป็นเรื่องง่ายดาย
เข้ามาลองความรักนี้ไหม แค่เพียงเปิดใจ
ความสุขที่ได้รับ คือชีวิตใหม่ จากนี้ไป
เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ ที่พระเจ้าให้มา