NO.

507

เหตุผลให้เข้าใจ

1. พระเจ้านำให้เราได้เจอ
ผูกพันเธอและฉัน
ผ่านคืนวันดีร้ายด้วยกัน
ทุกวันก็เป็นอย่างนั้น
ไม่ต้องมีอะไรมากมาย
เริ่มที่ใจเท่านั้น
ให้พระองค์เป็นศูนย์กลาง
รักจะนำทางเราเรื่อยไป

**กำลังใจที่เธอให้
มันช่วยให้ฉันผ่านสิ่งร้ายๆที่เข้ามา
ความรักนั้นช่างมีค่า
เมื่อใช้มันเดินผ่านวันเวลาที่ทุกข์ทน
มันคือเหตุผลให้เข้าใจ
ความรักของพระเจ้า

2. และบางที ที่เราต้องห่าง
ห่างแค่กายเท่านั้น
แต่ว่าใจยังใกล้ชิดกัน
และจะมีกันอยู่เรื่อยไป