top of page

NO.

476

แบ่งปัน

1. เก็บอยู่ในใจ ไม่พอต้องแบ่งออกไป
เรื่องราวความรักมากมาย
พระเจ้าประทานให้มา
แบ่งปันความรัก ไม่มีวันจะหยุดพัก
ให้คนมากมายรู้จัก ความรักที่ดีที่สุด

*แม้โลกจะสั่นหวั่นไหว แม้ใครจะไม่ฟังฉัน
ฉันจะประกาศ แบ่งปัน พระพรมากมาย
แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไป
ฉันจะไม่ขอเปลี่ยนใจ
ขอเพียงใครๆ ได้ฟังเรื่องราวพระองค์

bottom of page