top of page

NO.

505

โลกในหัวใจ

1. บอบช้ำมา ต้องเสียใจ
ปิดประตูและขังตัวเองไว้
ไม่กล้าพอ จะคิดเดินออกไป
และฉันก็เป็นคนหนึ่งในนั้น
แต่เพราะเคย ได้ยินมีคนหนึ่งอยู่
ยังรอคอยฉัน

**เปิดประตูเพื่อพบกับใครคนนั้น
คนที่ทำให้ทุกวันกลับมีรอยยิ้มใหม่
เปิดประตูที่อยู่ในหัวใจ
ให้พระเยซูมาเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องราว
เปิดประตูเปิดให้พระองค์เข้ามา
ไม่ต้องทนรับไว้ด้วยคนเดียวแค่สองบ่า
ให้ความรักช่วยกลบรอยน้ำตา
เมื่อพระองค์เข้ามา (ทุกวันเวลา)
โลกในหัวใจเราจะเปลี่ยนไป

2. ในหัวใจ ไม่เหมือนเดิม
มีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มจนหวั่นไหว
มีเสียงหนึ่งที่เรียกในจิตใจ
คอยเคาะเบาๆในใจเรียกหา
ท้าทายให้ฉันเปิดประตูให้พระองค์ซักครั้ง

bottom of page