NO.

586

โฮซันนา - กลอรี่ มิวสิค

1. ฉันเห็นราชาแห่งพระสิริ
มาด้วยเมฆและไฟบนฟ้า
ทั่วทั้งโลกา สะท้านสะเทือน

2. ฉันเห็นความรักและเมตตา
ที่ได้ทรงชำระบาปเรา
และทุกคนต่าง แซ่ซ้องสรรเสริญ

**โฮซันนา โฮซันนา
โฮซันนา แด่ผู้สูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา
โฮซันนา แด่ผู้สูงสุด

2. ฉันเห็นบรรดาชนมากมาย
ลุกขึ้นเพื่อทำตามพระทัย
เปี่ยมด้วยความเชื่อ สุดสิ้นหัวใจ
ฉันเห็นเปลวไฟการฟื้นฟู
เคลื่อนเข้ามาเมื่อเราร้องทูล
และทุกหัวเข่า ร่ำร้องวิงวอน

***ขอพระองค์ชำระหัวใจ
ให้ดวงตาฉันเห็น สิ่งที่ยังซ่อนอยู่
ขอให้ฉันได้มีความรัก เหมือนพระองค์
ขอพระองค์ละลายหัวใจ
มอบชีวิตถวาย อยู่ในน้ำพระทัย
ทุกวันคืนที่ฉันเดินไป สู่นิจนิรันดร์