NO.

543

ในค่ำคืนนี้

1. ในวันที่โลกช่างว่างเปล่า
ในคืนที่ดูช่างเหน็บหนาว ไม่มีแสงไฟ
ในวันที่โลกช่างโหดร้าย
ในวันที่จิตใจหวั่นไหว กับความมืดมน

*แต่มีแสงเล็ก ๆ ที่ส่องเข้ามา
(เป็นดังแสงเล็ก ๆ ที่ส่องเข้ามา)
เป็นความหวังที่มีข้างในหัวใจ
ช่วยนำหนทาง ให้ก้าวเดินข้ามผ่าน
จนได้มาพบสิ่งที่สวยงาม

***ในค่ำคืนนี้ ในคืนที่มี
แสงดวงดาวพร่างพราว
ส่องให้มองเห็นรักของพระเจ้า
นำทางหัวใจ ให้ได้มาพบพระเยซูคริสต์
ในค่ำคืนนี้ อยากให้เธอ
ได้เห็นความรักยิ่งใหญ่
เปิดใจยอมรับพระองค์ผู้ไถ่
ได้ชีวิตใหม่ อยู่ในความรักพระองค์
พระเจ้าผู้เป็นความหวัง

2.ในอุปสรรคที่เข้ามา
ในวันที่เจอกับปัญหาจะทำเช่นไร
แค่เพียงหลับตาอธิษฐาน
แค่เชื่อวางใจและฝากไว้ พระองค์ช่วยได้