NO.

117

ในพายุ

1. ในพายุ มีลมและ ฝน
ข้าทูลขอ ให้ผ่านพ้นไป
พระบิดา ใจข้าหวั่นไหว

2. ข้าเหนื่อยล้า มองไม่เห็นทาง
ความผิดหวัง ทำให้ท้อใจ
โปรดเมตตา คนใจสลาย

* เพราะข้าจะวิ่งไปตามพระองค์
ถึงแม้ข้างหน้า จะเป็นอย่างไร
เมื่อพระองค์นำ ทางใด
ข้าพร้อมจะยอมทำตาม
เพราะข้าจะร้อง สรรเสริญพระองค์
ถึงแม้ในวัน ที่น้ำกลบตา
แต่ข้ามั่นใจ ในรักเที่ยงแท้ และพระสัญญา
ข้าเชื่อพระองค์

2 เมื่อพายุ ยังไม่ผ่านพ้น
ลมและฝน ไม่เคยเห็นใจ
แต่พระองค์ ทรงกอดข้าไว้
โปรดประทาน กำลังเรี่ยวแรง
ให้ข้าพ้น เวลานี้ไป
ให้เข้มแข็ง ในวันโหดร้าย

** แม้ มี พายุใหญ่
เปียก ปอน แต่ ไม่ถึงตาย
ความ หวัง อยู่ ในพระองค์
ชี วิต ข้า มอบ ถวาย