NO.

048

ไปไหนไปกัน

1. ลองมองไปบนฟ้า
และพื้นดินที่กว้างใหญ่
ลองมองไปจะเห็น
เหล่านกน้อยทะยานขึ้นไป
นกนับร้อยนับพัน บินมุ่งไปในฟากฟ้า
ไม่มีสิ่งใดๆจะมารบเร้าให้มมันจะกลัว

2. ใจคนเราทั้งหลายหากร่วมในพระเยซู
เราคงพอจะรู้ ความรักนั้นมันเป็นเช่นไร
รักนั้นล้นข้างใน ความเข้าใจจะผูกพัน
รักภายในเรานั้นจะยึดมั่นในใจเสมอ

***ไปไหนไปกันผูกพันกันไว้
ร่วมในพระเจ้า
ต่างแบ่งเบาเข้าใจในครั้งที่ใครจะเศร้า
ต่างคอยห่วงใย ไม่กลัวในสิ่งที่อยู่หน้าเรา
หากในเรามีรักแท้ต่อกัน