NO.

405

ไฟเพลิงเผาผลาญ

1. ความรักที่ร้อนแรงดั่งไฟที่ลุกโชน
ไม่เคยจะผันแปรแต่เป็นรักนิรันดร์
พระองค์ทรงค้นหาใจที่มีรักจริง
ความรักที่ภักดียำเกรงต่อพระองค์

*ในใจข้านั้นมีเพียงแต่พระองค์เป็นพระเจ้า
ชีวิตนี้ขอภักดีต่อพระองค์ พระเจ้าองค์นี้

**จะนมัสการเพียงพระองค์ผู้เดียว
ข้าจะรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดหัวใจ
เพราะข้ารู้พระองค์ทรงรัก
ทรงหวงแหนข้ายิ่งกว่าสิ่งใด
ไฟเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าผู้หวงแหน

2. สิ่งที่ข้าซ่อนไว้อยู่ลึก ๆ ข้างใน
โปรดชำระด้วยไฟสิ่งใดที่เปื้อนปน
พระองค์ผู้ชอบธรรมมีความรักซื่อตรง
โปรดเข้ามาครอบครอง
ข้าเป็นของพระองค์