NO.

023

ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล

1.ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล
ธารรักพระองค์เทมาที่ฉัน
และฉันจะมอบดวงใจยอมให้
พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไท

2. ฉันรักที่ได้อยู่ในความจริง
และทุกวันฉันจะชูมือ
เพราะฉันจะร้องเพลง
เมื่อความรักพระองค์ลงมา

***ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้น ตลอดไป

****โอ้ ข้าอยากเต้นโลดสรรเสริญ
อาจดูเหมือนโง่งมงาย
แต่ถ้าโลกนี้ได้พบพระองค์
เขาจะเต้นยินดีอย่างที่พวกเราเป็น