1. เดินคนเดียวช่างสบาย
ไม่มีใครกวนใจให้เหนื่อยล้า
คิดจะทำอะไรไม่ชักช้า
ไม่มีคนสั่งไม่มีใครชี้นำ
นานๆไปมันก็เหงา
หันมองไปไม่มีใครแบ่งเบา
เมื่อยามเศร้าไม่มีคนปลอบใจ
ไม่มีคนให้มุมมองเพิ่มเติม

**เดินคนเดียวอาจจะไปได้เร็วกว่า
แต่เดินด้วยกันไปได้ไกล
จับมือไว้ก้าวไปด้วยกัน
มันคงจะดีกว่าเดิม
ที่ขาดหายคอยช่วยกันเติม
ให้เต็มด้วยรักของพระองค์