top of page

NO.

417

กาลาเทีย 6:9

KEY

            F          C             Dm    C  

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี

Bb          C         Am       D  

เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ

Bb       C                 Am           D  

แล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

Gm     C         Bb C   F  

กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 9

-4
bottom of page