NO.

4

ขอการฟื้นฟู

KEY

Intro: F C/ Dm C

F               C     Dm        F

1. โปรดฟังเสียงเรา    เราทูลขอ

F        C             Gm             C

เรากระหายพระองค์   โปรดทรงสัมผัส


F            C            Dm

โปรดอยู่ท่ามกลางเรา    เราต้องการ

      C   Bb

พระองค์  ขอพระองค์มา  เทการฟื้นฟู


                      F     C

***เราต้องการเคลื่อนไป

    Dm         C

บนคลื่นแห่งพระสิริ

F   C   Dm      C

มีชีวิตสถิตในพระคุณ

F      C  Dm         C

  ฟื้นใจเรา  องค์ทรงฤทธา


Bb                  C

ให้โชติช่วงดังเปลวไฟ

                  F   C    Dm      C

  เราอยากให้พระองค์เยี่ยมเยียนพวกเรา

   F  Bb       F         C

นมัสการต่อหน้าพระองค์

       F C   Dm   C

  พระเยซู  ขอการฟื้นฟู

   Bb  C    (F  C  Dm  C)

เทมา ณ ที่นี่

-4