NO.

5

ขอบคุณเหลือเกิน

KEY

                 G

1. เราร่วมกันร้องเพลงนี้

              Am

ขึ้นมาเพื่อสรรเสริญ

                    C    D              G

ขอบคุณเหลือเกินที่พระองค์พาเรามา

      Em

ประคองเรามาจนวันนี้

     Am

ด้วยรักและความเมตตา

    C             Am        D

ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเท่าไหร่

             G                     Am

2.ในวันที่ล้มพระองค์ทรงก้มพยุงไว้

           D                         G

วันที่ร้องไห้พระองค์คอยเช็ดน้ำตา

          Em

ในวันที่โลกทั้งโลกดูหมดหวัง

      Am

วันที่ใจเราเหนื่อยอ่อนล้า

          C            Am       D

แต่พระองค์ทรงแบกเราขึ้นบ่าต่อไป


                              G

**ขอร้องสรรเสริญพระองค์

   Am             Bm

ผู้ทรงประทานซึ่งความหวัง

   Am      G           Em      Am

นมัสการพระองค์ ด้วยหมดสิ้นสุดหัวใจ

D                  Em   D

ขอบพระคุณความรักมากมาย

      Bm   Em

ที่ไม่มี    ที่ไหน

     Am            Bm 

ที่จะรักเราเหมือนที่เรา

    C               D G

ได้รับจากพระเยซูผู้นี้

-4