top of page

NO.

007

ข้าจะรักและบูชา

KEY

                 D#

1. อยากจะพบพระองค์

    G#            D#

ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา

             Cm  

อยากจะเห็นพระพักตร์

   Bb            G#

ผู้เป็นที่รักของข้า

    Fm   Bb   Gm    Cm  

ข้าปราถนาได้อยู่ไกล้ชิด

      G#              Bb

ได้พินิจในความงาม


                 D#

2. อยากจะนั่งลงใกล้

   G#                       D#

ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู

            Cm  

อยู่ตรงหน้าพระพักตร์

   Bb            G#

ผู้เป็นที่รักของข้า

         Fm   Bb   Gm    Cm  

เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด

       Fm     G#     Bb

ก็ดีกว่า พันวันในที่ใด ๆ


           G#              Gm   Cm  

* ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

         Fm       Bb                D#

จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์

        G#               Gm  

ข้าจะรักและบูชา นมัสการ

          Fm      Bb       D#

อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

-4
bottom of page