top of page

NO.

200

ความดีของพระองค์

KEY

                   D#           G#           D#

1. ข้ารักพระองค์โอพระเมตตา ไม่มีสิ้นสุด

Bb      Cm         G#                Bb

ทุกวันเวลา ข้าอาศัยอยู่ในพระหัตถ์

                   D#   G#               D#

ตั้งแต่วินาทีที่ข้าตื่น   จนข้าล้มตัวลงนอน

Bb   Cm             G# Bb      D#

ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์


G#                                  D#

**หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงซื่อสัตย์

G#          D#                 Bb

  หมดทั้งชีวิต พระองค์ทรงดี แสนดี

G#             D#        Bb

  ทุกลมหายใจที่ยังคงมีอยู่

        Cm            G# Bb      D#

ข้าจะร้อง ถึงความดีของพระองค์


                 D#              G#

2. เมื่อข้าฟังคำ พระองค์ทรง

            D#       Bb

นำข้าให้พ้นภัย

            Cm              G#                  Bb

คืนไร้แสงไฟพระองค์ทรงเคียงกายของข้า

                          D#             G#

พระองค์ทรงเป็นพระบิดา

                      D#        Bb

ทรงเป็นสหายของข้า

        Cm          G#   Bb    D#

ข้าได้อยู่ในพระเมตตาพระองค์


D#                     G#

***ความดีของพระองค์จะตาม

     Bb               D#

จะทรงติดตามเราไป (X2)


         D#                    Bb

ข้ายอมวางชีวิต ให้เป็นตามพระทัย

    Cm      G#  D#

ข้ามอบให้ทุกๆสิ่ง

-4
bottom of page