NO.

314

ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา

KEY

           G#                       Cm

1. ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา

     Fm                    Cm

จิตใจสัมผัสความรักพระองค์

Bbm                   Cm     Fm

รักยึดมั่นเสมอ ไม่มีวันสูญสิ้น

        Bbm          D#            G#

ความรักช่วยซับน้ำตาข้าพระองค์


             Fm                          Cm

*** เหตุเพราะสัมผัสความรักพระบิดา

Fm       C#                D#      G#

     ความรักยิ่งใหญ่รวมใจของเรา

        Fm                   Cm  Fm

ความรักของพระเยซูอยู่เต็มหัวใจ

       E                        D#

ความรักซึ่งส่องสว่างแก่ประชา


    Fm     Bbm   C#   D#    G#   C7

**ฮาเล   ลูยา   ฮา เล ลูยา

Fm    Bbm    C#    D#  G#

ฮาเล  ลูยา   ฮา  เล  ลูยา

-4