top of page

NO.

450

ความหมาย

KEY

       C                                     Em  

เมื่อเดินมาถึงเส้นทาง ที่แยกจากกัน

       Am                               Gm  

ต้องคิดและตัดสินใจจะไปทางไหน

       F                     Em               Am  

เส้นทางที่ใครว่าดีใช่ทางที่ควรหรือไม่

      Dm                               G  

จะเลือกทางไหน อยู่ที่ใจของเรา

        C                                    Em  

พระเยซูเป็นต้นแบบ แห่งการรับใช้

        Am                                      Fm  

ทรงเดินไปตามแผนการ พระเจ้าให้ไว้

        F  

ทรงยอมสละพระชนม์

       Em                 Am  

ทุกข์ทนเพื่อคนมากมาย

        Dm                             G  

และฉันคนหนึ่ง ที่พระองค์ไถ่ไว้


                    F  

***อยากให้ชีวิตจากนี้ได้มีความหมาย

    Em  

ในสายพระเนตรพระองค์

     Dm           Em  

ใช้ทุกเวลา ใช้ทุกนาที

        F                      G  

ติดตามพระองค์เรื่อยไป

               F  

อยากให้ชีวิตที่เหลือได้มีความหมาย

       Em                Am  

แบ่งปันความรักพระเจ้าไป

     Dm        Em  

ให้ทุกวลาที่ยังหายใจ

      F                G                      C  

ได้ใช้ไปตามพระทัย พระองค์เท่านั้น

       Dm             Em  

(ไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ของใคร)

     F               G            C  

(ชีวิตที่โดนไถ่ไว้เป็นของพระองค์)

-4
bottom of page