NO.

20

จนสุดปลาย

KEY

    D#               Bb

1. ในโลกที่ สั่นไหว

        Cm          G#

เราจะทำยังไง กับความเป็นไป

D#                 Bb             Cm G#

ต่างค้นหาจุดหมาย เพื่อจะหลุดพ้น

Cm        Bb

ชีวิตคน ไม่เคยแน่นอน

     G#

เกิดมา..ต้องเจอทุกข์ทน

Cm                   Bb

ความหวังเดียว ของคนทุกคน

      G#

คือความหวังในพระองค์ (พระคริสต์)


             D#                  Bb

**ได้ยินเสียง เรียกร้องในใจ

              Cm          G#

ให้ก้าวออกไป.รับใช้พระองค์

      D#             Bb

ให้ชีวิตที่ยังหายใจ

               Cm       G#

เป็นพรออกไปให้ทุกคน

          D#          Bb

สุดแผ่นน้ำ… ทะเล

          Cm     G#

สุดแผ่นดิน… ที่กว้างใหญ่

    D#                  Bb              G#

ให้นำเอาความรอดไป ถึงจนสุดปลาย

     D#                    Bb                G#

(จะนำเอาความรอดไปตราบจนวันสุดท้าย)

-4