top of page

NO.

347

จะเป็นดั่งแสง

KEY

     C#         D#           Cm          Fm  

1. ทั้งชีวิตจิตใจเรามอบไว้ให้พระเจ้านำ

Bbm             D#         G#

หวังที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย

C#                 D# Cm           Fm  

พร้อมที่จะออกไป แม้ทางไกลเท่าใด

           Bbm        D#          G#

จะบอกไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว


                    C#          D#       G#

***ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา

     Fm                 Bbm  

จะหวังและคอยพึ่งพา

    D#               G#

กำลังที่มาจากเบื้องบน 

                  C#        D#            Cm  

จะคอยเป็นแสง สะท้อนเรื่องราวความจริง

Fm                 Bbm  

ว่าพระองค์เป็นทุกสิ่ง

D#                      G#

เป็นความหวังของเรา


     C#                 D#         Cm        Fm  

2. พร้อมที่จะอดทน ใจเปี่ยมล้นกำลังสู้ไป

Bbm            D#              G#

รู้พระองค์อยู่ใน จิตใจของเรา

C#                  D#

เราจึงคอยร่วมแรง

             Cm             Fm  

เพื่อเป็นแสง ร้อนแรงส่องใจ

            Bbm         D#     G#

ประกาศไป ให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

-4
bottom of page