NO.

347

จะเป็นดั่งแสง

KEY

     C#           D#          Cm     Fm

1. ทั้งชีวิตจิตใจเรามอบไว้ให้พระเจ้านำ

Bbm            D#         G#

หวังที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย

C#                  D#  Cm          Fm

พร้อมที่จะออกไป แม้ทางไกลเท่าใด

          Bbm      D#             G#

จะบอกไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว


                       C#       D#         G#

***ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา

     Fm              Bbm

จะหวังและคอยพึ่งพา

    D#             G#

กำลังที่มาจากเบื้องบน 

                C#        D#              Cm

จะคอยเป็นแสง สะท้อนเรื่องราวความจริง

Fm               Bbm

ว่าพระองค์เป็นทุกสิ่ง

D#                     G#

เป็นความหวังของเรา


     C#                 D#

2. พร้อมที่จะอดทน

            Cm     Fm

ใจเปี่ยมล้นกำลังสู้ไป

Bbm            D#              G#

รู้พระองค์อยู่ใน จิตใจของเรา

C#                  D#

เราจึงคอยร่วมแรง

           Cm           Fm

เพื่อเป็นแสง ร้อนแรงส่องใจ

           Bbm       D#       G#

ประกาศไป ให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

-4