NO.

24

ฉันชอบดูภูเขา

KEY

     C#         Bbm   D#m       G#

1. ฉันชอบดูภูเขา ฉันชอบดูทะเลใหญ่

C#           Bbm     D#m       G#

ฉันชอบดูดอกไม้ ฉันชอบดูสิ่งสวยงาม

C#          Bbm           D#m   G#

ฉันชอบดูทุก ๆ อย่าง ที่พระเจ้าทรงสร้าง

    C#         Bbm     D#m       G#

**บุมดียา  บุมดิยา บุมดิยา  อา  อา (X2)

-4