NO.

349

ฉันมีวันนี้เพราะคุณแม่

KEY

C#                   D#

1. เมื่อครั้งฉันยังเป็นเด็ก

    Cm         Fm

ยังเล็กไร้เดียงสา

C#        D#         G#

ก็พบว่ามีคนหนึ่งคน

C#                D#              Cm Fm

อ่อนโยนเกินใครสัมผัส มอบรักที่มั่นคง

F#                 D#

และไม่เคยห่างไกล…


C#            D#               Cm    Fm

2. วันนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่ได้เจออะไรที่งดงาม

C#  D#                  G#

ได้พบกับความสุขใจ

C#          D#               Cm       Fm

แต่ฉันไม่ลืมผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นคนสําคัญ

C#        D#        G#

ฉันมีวันนี้เพราะคุณแม่


      Fm         Fm

** ผ่านคืนวัน ผ่านเดือนปี

C#                  Cm

แม่ยังคอย เฝ้าเป็นห่วง

       C#               Bb

จะเหนื่อยและท้อ แม่เป็นกําลัง

      Bbm                     D#

หยัดยืนเคียงข้างฉันจนวันนี้


G#                      Cm      C#   D#

***อยากขอบพระคุณคุณแม่ที่เฝ้าดูแลมา

G#                 Cm       C#

อยากขอบพระคุณพระบิดา

      D#        Fm                       C#

พระเจ้าผู้เมตตา   ผู้ประทานคุณแม่มา

                 D#

ให้ชีวิตลูกมีความหมาย


C#              D# 

3. วันนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่

     Cm          Fm

ได้เจออะไรมามากมาย

C#   D#             G#

ได้พบพระเยซูคริสต์

C#           D#              Cm      Fm

แต่ฉันไม่ลืมผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นคนสําคัญ

Bbm      D#        G#

“ฉันมีวันนี้เพราะคุณแม่”

-4