NO.

287

ที่กางเขน

KEY

          Bb               Bb

1. พระโลหิตของพระเยซูไหล

     D#        Cm      F

พระองค์ทนทุกข์อับอาย

     Bb            Bb

จนในที่สุด พระองค์ต้องตาย

    Cm     F        Bb

ก็เพื่อล้างบาปของข้า


           Bb

* ที่กางเขน ที่กางเขน

        Cm

ข้าได้เห็นความสว่าง

              D#                F           Bb

และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย

           D#      F           Dm   Gm

เพราะข้าดูกางเขน จึงแลเห็นความกระจ่าง

      Cm     F              Bb

เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย


          Bb

2. พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน

     D#      Cm      F

รับบาปรับเวรแทนข้า

      Bb                   Bb

พระองค์สำแดงความรักเมตตา

        Cm   F          Bb

ความรักใดไม่เปรียบปาน


         Bb                    Bb

3. พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด

     D#       Cm       F

ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์

     Bb             Bb

ข้าขอถวายทั้งกายและจิต

    Cm      F        Bb

ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

-4