top of page

NO.

039

ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

KEY

          D#             Gm     G#      D#

1. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา โอ  พระเจ้า

G#                    Bb            D#

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (X2)


       G#           Bb            D#        Cm  

*ข้ารู้ว่าพระองค์มี พระประสงค์ในชีวิตข้า

       G#             Bb            D#    D#7

ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา

G#                       Bb

ข้าจะทูลพระองค์ตราบ

       Gm             Cm  

เท่าชีวิตของข้ามีอยู่

G#                Bb        D# 

ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

-4
bottom of page