NO.

208

ทุกวันเวลา

KEY

D#                                 G#

1. ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

D#                              G#

ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์

Fm                          Bb

ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ

Gm                         Cm

ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ

         Fm           C#             Bb

แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ


               G#                   Bb

**ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ

          Gm                 Cm

ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

               Fm

ทรงเคลื่อนไหวในเรา

        Bb                  D#       D#7

ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ

           G#              Bb

เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ

              Gm            Cm

ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน

         Fm                    Bb           D#

ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

-4