top of page

NO.

208

ทุกวันเวลา

KEY

D#                                       G#

1. ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

D#                             G#

ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์

Fm                                Bb

ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ

Gm                             Cm  

ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ

         Fm               C#             Bb

แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ


               G#                      Bb

**ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ

          Gm                    Cm  

ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

               Fm  

ทรงเคลื่อนไหวในเรา

        Bb                    D#       D#7

ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ

           G#              Bb

เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ

                Gm               Cm  

ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน

         Fm                         Bb           D#

ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

-4
bottom of page