NO.

340

ทุกๆวันใจข้าต้องการ

KEY

D#                      Cm

1.ทุกๆวันใจข้าต้องการ

G#                              Bb

จะสรรเสริญพระนามพระองค์

D#                       Cm

ทุก ๆ วันใจข้าต้องการ

          G#

ประกาศปีแห่งความโปรดปราน

          Bb

ของพระองค์


D#                            Cm

*ข้าร้องตะโกนถึงความรัก

                       G#

องค์พระเยซูที่ข้ารู้จัก

            Fm          Bb              D#

โดยความรักพระองค์ข้าจึงเป็นไท

                          Cm

ข้าร้องชื่นชมในความรัก

                          G#        Gm Cm

ชีวิตของข้าอยู่ในพระหัตถ์ พระเจ้ายิ่งใหญ่

   G#   Bb           D#

ผู้ไม่มีวันเปลี่ยนไป


                    G#  Bb 

***และจะกลับมารับเรา

            Gm        Cm

อยู่เคียงข้างพระองค์

               G#       Gm

ข้าจะสรรเสริญพระองค์

    Fm           Bb

ตลอดเป็นนิจนิรันดร์

-4