NO.

310

ทุกๆสิ่ง

KEY

    Bb                      Dm

1. ชีวิตข้าเป็นของพระองค์

    Gm               Cm

สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์

D#             F

เพื่อพระองค์ผู้เดียว

Bb                         Dm

ชีวิตข้าเป็นของพระองค์

           Gm           Cm

สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์

F              Bb

เพื่อพระองค์ผู้เดียว


             Cm         D#          F

**ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง

          Cm        D#             F

ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์


                       Bb      D#

***พระองค์ทรงเป็นทุกๆสิ่ง

        F              Gm

ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ

       Cm        Dm           D#     F

ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ

           Bb       D#         F

พระองค์ทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง

              Gm

ให้มีความหมาย

       Cm       Dm           D#    F

ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น

            Bb

ของพระองค์

-4