NO.

324

พระคุณพระเจ้า

KEY

          C                   F     C

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

       C               G

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

      C                  F        C

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

      C        G        C

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


          C                  F          C

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

        C                G

ตามทางฉันพ้นมารแล้ว

       C                  F           C

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

      C        G          C

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


          C                F       C

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

      C                   G

เร่งให้ความกลัวต้องหนี

       C                  F        C

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

    C       G      C

ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย


           C                 F  C

4. พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี

       C                 G

พระธรรมให้มีความหวัง

      C                     F     C

พระองค์ค้มครอง ป้องกันทุกที

     C     G       C

เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา


          C              F      C

5. เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์

     C                  G

ช้านานนับหลายพันปี

    C              F         C

ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ

      C       G       C

เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น

-4