top of page

NO.

185

พระคุณพระเจ้า (ทรงปลดปล่อยฉัน)

KEY

          D#                    G#    D#

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

       D#               Bb

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

      D#                  G#        D#

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

      D#     Bb         D#

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


           D#                 G#          D#

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

        D#                 Bb

ตามทางฉันพ้นมาแล้ว

     D#                      G#          D#

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

       D#      Bb        D#

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


                          G#                    D#

*** ทรงปลดปล่อยฉัน พ้นทาสเป็นไท

                   G#                    D#

พระเจ้า พระผู้ไถ่ ทรงล้างบาปฉัน

           G#                     D#

ดุจน้ำมากมาย ทรงพระเมตตา

              Fm   Bb                 D#

ความรักนิรันดร์  พระคุณประเสริฐ


           D#                G#     D#

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

     D#                    Bb

เร่งให้ความกลัวต้องหนี

       D#                  G#       D#

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

    D#   Bb      D#

ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย


           D#              G#       D#

4. แม้..โลกดับสูญมลายหายไป

      D#                  Bb

และดวงอาทิตย์อับแสง

      D#                  G#        D#

พระเจ้าเบื้องบน..ผู้ทรงเรียกฉัน

       D#       Bb      D#

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นของฉันนิรันดร์ 

-4
bottom of page