top of page

NO.

124

พระองค์ทรงเป็นบทเพลง

KEY

          Bb          D#

1. เราเข้ามา ด้วยใจที่ถ่อม

      Bb           D#

เราเข้ามาต่อ หน้าพระองค์

    Gm         F         D#

เราเข้ามา นมัสการ พระองค์

      Bb            D#

เราเทิดทูน ด้วยสุดหัวใจ

      Bb             D#

เราเทิดทูน หมดสิ้นวิญญาณ

    Gm          F       D#

เราเทิดทูน นมัสการ   พระองค์


                     Bb             D#

***ทรงเป็นทำนองให้เราได้ร้อง

                   Gm                   F  

บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน

                Bb                D#

ทรงเป็นกำลังเมื่อยามท้อแท้

             Gm                F  

พระองค์อุ้มชูให้เราก้าวไป

           Cm  

(แม้ในวันมืดมน)

       D#         F        Bb

(พระองค์ทรงเป็นบทเพลง)

                     Bb              D#

**พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน

                Gm                 F  

ในยามสิ้นหวังพระองค์เข้ามา

               Bb                D#

ทรงคอยดูแล ไม่เคยทอดทิ้ง

                   Gm                    F  

พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ประคองทุกครา

          Cm            D#         F         Bb

แม้ในวันมืดมนพระองค์ทรงเป็นบทเพลง


     Dm                               Gm  

***ยามเผชิญความกลัว เรานมัสการ

        C                F  

เรานมัสการ เรานมัสการ

Dm                        Gm  

ยามมีอันตราย เรานมัสการ

       C                 F  

เรานมัสการ เรานมัสการ

-4
bottom of page