top of page

NO.

580

พระองค์ผู้เดียว - Footprints

KEY

Fm              D#               Fm     D#

1. บนทางที่เดินช่างดูแสนไกล

Fm            D#                    Fm     D#

ดวงใจอยากพักวางความวุ่นวาย

C#             D#                     Fm  

ข้าอยากฟังเสียงพระองค์มากกว่า

Fm         D#                     C#    D#

ในใจเสาะหาอยากพบพระองค์


G#                D#              Fm  

***พระองค์ผู้เดียวที่ข้าต้องการ

                 C#            G#

พระองค์ผู้เดียวที่ข้ารอคอย

G#            D#               Fm  

พระองค์ผู้เดียวข้ารักหมดใจ

            C#                  G#

ข้าจะรับใช้ติดตามพระองค์

G#            D#              Fm  

พระองค์ผู้เดียวที่ข้าต้องการ

                 C#            G#

พระองค์ผู้เดียวที่ข้ารอคอย

G#            D#               Fm  

พระองค์ผู้เดียวข้ารักหมดใจ

             F#                C#

ข้าจะรับใช้..........พระองค์


Fm                D#                Fm       D#

2. มีเพียงพระองค์ทุกลมหายใจ

Fm                D#            Fm       D#

ทรงเป็นความหวังเดียวที่ข้ามี

C#        D#                  Fm  

คืนวันที่ใจพบความมืดมน

Fm            D#                  C#    D#

ข้าอยู่ปลอดภัยในอ้อมพระหัตถ์

-4
bottom of page