top of page

NO.

596

พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทาง

KEY

         F      Em  

1. ฉันไม่รู้ว่าทางที่เดินไป

     Dm              G         C  

จะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้า

       F       Em  

พรุ่งนี้หากเจอกับปัญหาใด

    Dm                             Fm      G  

จะขอพระองค์ทรงนำผ่านไป

             F             Em  

2. ฉันเหนื่อยล้ากับทางที่เดินไป...

    Dm                G        C  

ไม่เคยมีความอิ่มใจสักอย่าง

         F        Em  

เสาะหาอยากเดินอยู่บนหนทาง

  Dm                                  Fm      G  

ที่เต็มด้วยความเปรมปรีด์สุขใจ


Am         G         F      Dm       G  

*นับจากนี้ไปฉันตั้งใจจะเดินกับพระองค์

C                    G               Am  

***พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทาง

               G            F  

ฉันเชื่อวางใจในพระองค์

                 Em       Dm              G  

วันและคืนที่ลำบากจะช่วยนำผ่านไป

C                  G               Am  

   ยามที่ฉันเหนื่อยและล้มลง

                  G            D  

พระเจ้าประทานกำลังใหม่

    Fm              G        C  

ให้ผ่านความเลวร้ายนั้นไป

-4
bottom of page