NO.

110

มากกว่า

KEY

           Bbm

มากกว่าคำว่ารัก

            C#

มากกว่าคำว่าเทิดทูน

           G#              F

มากกว่าคำว่าบูชา

            Bbm

มากกว่าคำว่าซาบซึ้ง

           C#

มากกว่าคำว่าตราตรึง

                 G#

มากกว่าคำไหน

            F

ที่เคยพูดมา


            Bbm       D#

*มันเป็นความรู้สึก

                Cm    Fm

ที่ยากเกินอธิบายได้ว่า

                Bbm                 D#

ทั้งหมดของหัวใจ รู้สึกมากมายเท่าไหร่

              G#      F

กับสิ่งที่ได้รับมา


F                     Bbm 

* มากกว่าคำว่า มาก

D#                G#     F

มากกว่าทั้งชีวิต

                Bbm

มากกว่าที่จะคิด

                       D#

เปรียบเทียบกับอะไร

                        G#     F

ที่เคยเห็นด้วยสายตา

             Bbm

ลึกกว่าคำลึก

D#               Cm                    F

สูงเสียจนหัวใจร้องเพลงนี้มองขึ้นฟ้า

            Bbm

จนกว่าจะหาคำพูดได้

         D#

ลูกขอถวายเพลงนี้ให้

          G#

แด่องค์พระบิดา

-4