top of page

NO.

493

มุมสวรรค์

KEY

           Cm                     Gm  

1. สละชีวิต จะได้คืนกลับมา

                   Cm                            Gm  

อยากเดินนำหน้า เพียงแค่ยอมถอยไป

               Cm                        Gm  

อยากอยู่ที่สูง คงต้องยอมถ่อมใจ

                Cm                          D  

จากคนสุดท้าย กลายกลับเป็นที่หนึ่ง


                    Cm                    Gm  

2. แจกไปแค่ไหน ยิ่งได้คืนกลับมา

                 Cm                     Gm  

ไม่ต้องเสาะหา กลับได้มีมากมาย

               Cm                     Gm  

อย่าดูภายนอก มองให้ถึงจิตใจ

              Cm                 D  

ร่ำรวยแค่ไหน ก็แลกชีวิตไม่ได้


               D#                    F  

***สิ่งที่คนเห็นว่าเพียงเล็กน้อย

               Dm     G  

และไม่สำคัญ

           Cm               D              Gm  

แต่ในสวรรค์คือมุมที่ต่างไปจากโลกนี้

              D#                D                Gm  

คนที่เล็กน้อยและไม่สำคัญถ้ามองให้ดี

                    D#                        F  

อาจมีความหมาย เมื่อมองด้วยสายตา

          Bb

จากสวรรค์

-4
bottom of page