top of page

NO.

438

รอคอยพระองค์

KEY

     G#                 D#   Fm           C#  D#

1. แม้ต้องทนทุกข์ใจ ผู้เดียวลําพัง

G#                   D#           Fm      C#  D#

เหมือนไม่มีหนทาง ความหวังอะไร

              Fm      Cm        C#            D#

อย่าหวั่นไหวขอเพียง เชื่อในพระองค์

             Fm      Cm       C#         D#

อย่าเดินหลง หันมา พึ่งพระเยซู

G#             D#       Fm        C# D#

ขอให้ใจมั่นคง เฝ้าอ้อนวอน

G#                    D#     Fm           C# D#

ไม่สัIนคลอนขอเธอได้เชื่อวางใจ

               Fm     Cm     C#        D#

พระองค์ทรงสัญญา ไม่ทิ้งเราไป

          Fm     Cm      C#      D#

อดทนไว้พระองค์จะเข้ามา


             G#                 D#

**ให้เรารอคอยในพระองค์

         Fm                Cm  

ให้เรารอคอยในพระองค์

                    C#

พระองค์จะทรงปลดปล่อย

          G#                 Bbm       D#

ความทุกข์ให้หลุดพ้นไป

      G#                    D#

ให้เรารอคอยในพระองค์

          Fm              Cm  

ให้เรารอคอยในพระองค์

                 C#

แล้วเราจะยืนขึ้นใหม่

       G#                Bbm         D#

ด้วยกําลังจากพระองค์

                G#

เมื่อเรารอคอยพระองค์

-4
bottom of page