NO.

265

รักยิ่งใหญ่

KEY

                    G#                  D#

1. ความรักพระคริสต์ พระเจ้าให้มา

        C#              G#

แสนมีค่ากว่าสิ่งไหน

           C#       G#              Bbm    D#

ถึงจะสัมผัสไม่ได้ หัวใจมองเห็น

             G#                D#

ก็เพราะว่าฉัน ก็เพราะว่าเธอ

           C#            G#              C#

พระองค์จึงให้ความรัก ที่บนกางเขน

                D#             G#     G#7

ความรักพระองค์ นั้นยิ่งใหญ่


                      C#           D#

***ความรักพระคริสต์ที่ให้ฉัน

           Cm        Fm

เปลี่ยนชีวิตให้เริ่มใหม่


             C#          D#          G# G#7

เปลี่ยนหัวใจให้เป็นพรแก่ทุกคน

                   C#          D#

ความรักพระคริสต์นั้นนำทาง

        Cm         Fm

ส่องสว่างให้เริ่มใหม่

              Bbm        D#       G#

เพื่อเราทุกคนมอบรักนี้ทั่วโลกา


Solo: G#/ D#/ C#/ G#/ C#/ F

                 Bb                  F

ความรักพระคริสต์ พระเจ้าให้มา

        D#           Bb

แสนมีค่ากว่าสิ่งไหน

           D#      Bb              Cm  F

ถึงจะสัมผัสไม่ได้ หัวใจมองเห็น

              Bb               F

ก็เพราะว่าฉัน ก็เพราะว่าเธอ

           D#            Bb              D#

พระองค์จึงให้ความรัก ที่บนกางเขน

                F              Bb   Bb7

ความรักพระองค์ นั้นยิ่งใหญ่


                      D#          F

***ความรักพระคริสต์ที่ให้ฉัน

          Dm       Gm

เปลี่ยนชีวิตให้เริ่มใหม่

             D#          F          Bb   Bb7

เปลี่ยนหัวใจให้เป็นพรแก่ทุกคน

                 D#            F

ความรักพระคริสต์นั้นนำทาง

       Dm       Gm

ส่องสว่างให้เริ่มใหม่

             Cm          F      Bb

เพื่อเราทุกคนมอบรักนี้ทั่วโลกา

-4