top of page

NO.

265

รักยิ่งใหญ่

KEY

                        G#                  D#

1. ความรักพระคริสต์ พระเจ้าให้มา

          C#           G#

แสนมีค่ากว่าสิ่งไหน

         C#       G#                 Bbm      D#

ถึงจะสัมผัสไม่ได้ หัวใจมองเห็น

                G#              D#

ก็เพราะว่าฉัน ก็เพราะว่าเธอ

             C#           G#               C#

พระองค์จึงให้ความรัก ที่บนกางเขน

                    D#            G#     G#7

ความรักพระองค์ นั้นยิ่งใหญ่


                        C#         D#

***ความรักพระคริสต์ที่ให้ฉัน

             Cm         Fm  

เปลี่ยนชีวิตให้เริ่มใหม่

                C#       D#        G# G#7

เปลี่ยนหัวใจให้เป็นพรแก่ทุกคน

                     C#            D#

ความรักพระคริสต์นั้นนำทาง

        Cm           Fm  

ส่องสว่างให้เริ่มใหม่

                Bbm        D#     G#

เพื่อเราทุกคนมอบรักนี้ทั่วโลกา


Solo: G#/ D#/ C#/ G#/ C#/ F  

                     Bb                  F  

ความรักพระคริสต์ พระเจ้าให้มา

          D#         Bb

แสนมีค่ากว่าสิ่งไหน

             D#   Bb               Cm    F  

ถึงจะสัมผัสไม่ได้ หัวใจมองเห็น

                 Bb               F  

ก็เพราะว่าฉัน ก็เพราะว่าเธอ

             D#          Bb              D#

พระองค์จึงให้ความรัก ที่บนกางเขน

                   F                Bb   Bb7

ความรักพระองค์ นั้นยิ่งใหญ่


                        D#         F  

***ความรักพระคริสต์ที่ให้ฉัน

          Dm           Gm  

เปลี่ยนชีวิตให้เริ่มใหม่

               D#          F         Bb   Bb7

เปลี่ยนหัวใจให้เป็นพรแก่ทุกคน

                     D#            F  

ความรักพระคริสต์นั้นนำทาง

        Dm            Gm  

ส่องสว่างให้เริ่มใหม่

               Cm           F      Bb

เพื่อเราทุกคนมอบรักนี้ทั่วโลกา

-4
bottom of page