top of page

NO.

079

รักวิเศษ

KEY

                                    D#

1.ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า

                                    Cm  

และอยากจะรักพระองค์มากกว่า

                                      G#

ข้าอยากจะรักจนสุดความคิด

                        Gm    Cm  

และวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ

Fm             Bb

ขอได้รักพระองค์


                                    D#

2.โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า

                           Cm  

มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

                                  G#

ทุกสิ่งที่ข้ามี  เป็นเพียงของที่ชั่วคราว

              Gm    Cm  

แต่ความรักของพระเจ้า

Fm     Bb    D#

นั้นมั่นคงยืนนาน


                  G#     Bb         Gm   Cm  

*เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น

               Fm     Bb                 D#

มีเพียงในรัก ขององค์พระเจ้าเท่านั้น

                    G#    Bb

ขอทรงโปรดสอนหัวใจ

          Gm     Cm  

ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร

Fm                   Bb

รักเหมือนดังพระองค์


                                  D#

3.เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า

                          Cm  

มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า

                                  G#

ทุกสิ่งที่ข้ามี เป็นเพียงของที่ชั่วคราว

             Gm    Cm  

แต่ความรักของพระเจ้า

Fm     Bb    D#

นั้นมั่นคงยืนนาน


             G#                   Gm   Cm  

**ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น

Fm   Bb     D#

รักแท้ในพระองค์

-4
bottom of page