NO.

345

รักษา

KEY

         G#         D#          F#        C#

1. เมื่อชีวิตต้องพบเจอกับวันที่แสนเศร้า

        C#m         D#           G#  D#

และเหมือนไม่มีใครจะมองเห็นเลย

     G#        D#         F#           C#

แต่พ่อที่สงสารลูกตัวเองสักเท่าไหร่

       C#m       D#            G#

พระเจ้าสงสารเรามากกว่านั้น


       Fm     D#          C#

*ผิดหวังเสียใจสักแค่ไหน

    Cm         Fm

หัวใจเจ็บบอบช้ำ

        D#          C#           D#

ทุกข์ทนสักเท่าใดให้พระองค์


          G#         D#            Fm

***รักษาบาดแผลความอ่อนแอ

      D#                C#   Cm

ให้หายกลายเป็นความสุข

      Bbm         D#

พระองค์จะทรงนำ

               G#         D#       Fm

ผ่านความทุกข์ ผ่านวันที่เลวร้าย

      D#         C#   Cm

เพื่อเดินไปสู่วันใหม่

(ให้พ้นจากที่ทุกข์กายที่ทุกข์ใจ)

         Bbm          D#          G#

เพราะในองค์พระเจ้ามีความหวัง


           G#              D#

2. และหากมองด้วยสายตา

       F#        C#

อาจเป็นไปไม่ได้

        C#m          D#         G#  D#

และเหมือนไม่มีทางจะแก้ไขเลย

     G#             D#    F#           C#

แต่ในองค์พระเจ้าสิ่งใดๆเป็นไปได้

       C#m          D#          G#

หากเชื่อและวางใจในพระองค์


          E            F#           D#m

**พระองค์ทรงแบกรับเอาความเจ็บ

      G#m        C#m         D#

เพื่อทุกคนจะได้รับการรักษา

-4