top of page

NO.

078

รักแท้

KEY

D#                                                G#

1. ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา

D#                              G#

ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ

             Cm                     Bb

ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์

             Fm                G#        Bb

ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา


D#                                   G#

2. ทรงไม่เคยซ้าเติมหัวใจที่ช้ำตรม

D#                                          G#

และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่

             Cm                    Bb

ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์

              Fm          G#

ไม่ทาให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อ

         Bb          Bb7

ตลอดเวลา  ด้วยรัก


                 D# Bb            Cm  

**ความรักแท้     ที่ทรงยอมพลีพระชนม์

Bbm        D#7      G#

และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า

             D#       Fm                 Bb

คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ

     D#  Bb          Cm  

ชีวิตนี้      ไม่ว่าอำนาจความตาย

Bbm      D#7        G#

หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด

           D# 

ไม่อาจฝืนทำลาย

Fm             Bb          D#

ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

-4
bottom of page