NO.

78

รักแท้

KEY

D#                                            G#

1. ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา

D#                            G#

ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ

           Cm                   Bb

ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์

            Fm               G#          Bb

ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา


D#                                    G#

2. ทรงไม่เคยซ้าเติมหัวใจที่ช้ำตรม

D#                                       G#

และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่

           Cm                  Bb

ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์

           Fm           G#

ไม่ทาให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อ

         Bb        Bb7

ตลอดเวลาด้วยรัก


               D# Bb             Cm

**ความรักแท้  ที่ทรงยอมพลีพระชนม์

Bbm        D#7      G#

และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า

           D#         Fm              Bb

คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ

     D#  Bb           Cm

ชีวิตนี้    ไม่ว่าอำนาจความตาย

Bbm     D#7           G#

หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด

           D# 

ไม่อาจฝืนทำลาย

Fm           Bb            D#

ความรักแท้ ในองค์พระเยซู

-4