NO.

303

วิงวอนในถิ่นกันดาร- Desert song

KEY

    Gm       F           D#       Bb

1. ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร

      Gm     F            D#      Bb

เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด

Gm           F            D#          Bb

ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา

       Gm      F           D#

พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า


    Gm        F           D#     Bb

2. ข้าเฝ้าวิงวอนเมื่อไฟรุมเร้า

      Gm         F             D#   Bb

ยามสิ้นแรง ล้มลง และเจ็บปวด

Gm            F         D#            Bb

เพื่อมีความเชื่อที่ประเสริฐกว่าทองคำ

     Gm         F         D#

ขอพระองค์ชำระพ้นมลทิน


                  Bb                 F

** ข้าจะสรรเสริญ ข้าจะสรรเสริญ

         D#                      Bb

ไม่มีอาวุธใดมาต้านทานข้าได้

              F               Gm

ข้าจะเปรมปรีดิ์ ข้าจะป่าวร้อง

                D#                  F    Gm

ทรงเป็นชัยชนะ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา


    Gm        F             D#       Bb

3. ข้าเฝ้าวิงวอนในยามออกรบ

        Gm       F             D#    Bb

ทรงเตรียมชัยชนะไว้เบื้องหน้า

Gm            F          D#          Bb

ข้าจึงครอบครองร่วมมีชัยกับพระคริสต์

     Gm          F           D#

และยืนหยัดอยู่ในพระสัญญา


Bb

***ชั่วชีวิตข้า ทุกๆ วันเวลา

Gm

ทรงเป็นพระเจ้า

                            F

ข้าจึงเข้ามาเพื่อสรรเสริญ

D#                    Bb

ข้าจึงเข้ามา น..มัส..การ


    Gm         F        D#

4. ข้าเฝ้าวิงวอนสู่การเกิดผล

Gm               F              D#

ฤดูความโปรดปรานและเก็บเกี่ยว

Gm         F               D#

ขอเติมให้เต็ม เพื่อแจกจ่ายคนทั้งหลาย

    Gm          F          D#

เมล็ดพันธุ์พระพรข้าจะโปรย

-4