top of page

NO.

303

วิงวอนในถิ่นกันดาร- Desert song

KEY

    Gm         F           D#       Bb

1. ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร

      Gm       F              D#      Bb

เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด

Gm             F             D#          Bb

ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา

       Gm        F            D#

พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า


    Gm         F            D#     Bb

2. ข้าเฝ้าวิงวอนเมื่อไฟรุมเร้า

       Gm           F               D#   Bb

ยามสิ้นแรง ล้มลง และเจ็บปวด

Gm             F           D#              Bb

เพื่อมีความเชื่อที่ประเสริฐกว่าทองคำ

     Gm          F           D#

ขอพระองค์ชำระพ้นมลทิน


                    Bb                  F  

** ข้าจะสรรเสริญ ข้าจะสรรเสริญ

          D#                         Bb

ไม่มีอาวุธใดมาต้านทานข้าได้

                 F                 Gm  

ข้าจะเปรมปรีดิ์ ข้าจะป่าวร้อง

                 D#                    F        Gm  

ทรงเป็นชัยชนะ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา


    Gm          F            D#       Bb

3. ข้าเฝ้าวิงวอนในยามออกรบ

        Gm         F             D#    Bb

ทรงเตรียมชัยชนะไว้เบื้องหน้า

Gm              F           D#             Bb

ข้าจึงครอบครองร่วมมีชัยกับพระคริสต์

       Gm          F             D#

และยืนหยัดอยู่ในพระสัญญา


Bb                                   Gm  

***ชั่วชีวิตข้า ทุกๆ วันเวลา ทรงเป็นพระเจ้า

                            F  

ข้าจึงเข้ามาเพื่อสรรเสริญ

D#                    Bb

ข้าจึงเข้ามา น..มัส..การ


    Gm         F          D#

4. ข้าเฝ้าวิงวอนสู่การเกิดผล

Gm                  F                D#

ฤดูความโปรดปรานและเก็บเกี่ยว

Gm          F               D#

ขอเติมให้เต็ม เพื่อแจกจ่ายคนทั้งหลาย

    Gm            F            D#

เมล็ดพันธุ์พระพรข้าจะโปรย

-4
bottom of page