top of page

NO.

545

สิทธิอำนาจ

KEY

     G#                  C#     D#           G# C#

1. สิทธิอำนาจทั้งหมด... ในสวรรค์ก็ดี

G#                  C#    D#                G#   C#

ในแผ่นดินโลกก็ดี... ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว


C#                             D#

*เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไป

Bbm                          D#

และนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา


     G#          D#

***จงบัพติศมาพวกเขา

           Cm                Fm  

ในพระนามของพระบิดา

        Bbm        D#                G#     G#7

พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

        C#          D#          Cm          Fm  

และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด

   Bbm               D#

ที่เราสั่งพวกท่านไว้

                Bbm                          D#

และนี่แน่ะเราจะอยู่กับท่านทั้งหลาย

         G# C#      D#         G#

เสมอไป...    จนกว่าจะสิ้นยุค

-4
bottom of page