NO.

306

เชิญมาเยินยอพระนาม

KEY

     D#          Cm

1. มาเชิญทุกคนมา

           C#        G#

ปรบมือและร้องเพลง

D#                 Cm

เยินยอนามพระผู้ทรง

            C#      G#

เป็นองค์จอมราชา


                 Cm       G#

 * เพราะพระองค์ ทรง มี

       Cm               G#

ชัยชนะ และทรงยิ่งใหญ่

               Cm

ทรงครอบครอง

                 G#       Bb7

และทรงอยู่เหนือโลกา


                D#   Cm    C#         G#

** ร้องฮาเลลูยา สรรเสริญพระนาม

              D#     Cm          C#     G#

ถวายเพลงบทใหม่ แด่องค์จอมราชา

           D#

ร้องฮาเลลูยา


     D#         Cm

2. องค์พระเยซูทรง

        C#        G#

เป็นชีวิต ของเรา

D#                Cm

ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อ

          C#     G#

และวางใจ นิรันดร์

-4