top of page

NO.

046

เปี่ยมรัก

KEY

            Cm                 G#

1. เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ

        Bb                Cm  

ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา

     Cm                        G#

บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู

      Bb           Cm  

ทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด


           G#    Bb     Gm      Cm  

**นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ

         G#  Bb        D#  G  

พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา

            G#              Bb       Gm   Cm  

เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง

               G#      Bb             Cm  

แห่งความรัก พระคุณและเมตตา


        Cm                   G#

2. ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา

   Bb                Cm  

ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง

    Cm                     G#

ตะวันเริ่มทอแสงประกายแห่งความหวัง

    Bb             Cm  

ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

-4
bottom of page